FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(VYPLŇTE A ZAŠLITE TENTO FORMULÁR LEN V PRÍPADE, ŽE SI ŽELÁTE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY)

Poskytovateľ: EDU-LAND s.r.o., Račianska 72, 830 03 Bratislava, Tel: +421 02 4444 1000

 

Objednávateľ:

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 

Adresa bydliska: ......................................................................................................

 

Telefónne číslo / email *: ......................................................................................................
* nepovinný údaj

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

...................................................................................................................................................

 

Dátum objednania: ............................................

 

Podpis objednávateľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ............................................

 

Všeobecné obchodné podmienky